HRRANA I

Prvi skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA) održao se od 15. do 17. ožujka 2018. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Zbornik radova

M. Sanader, D. Tončinić, I. Kaić, V. Matijević (ur.), I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA). Zbornik radova, Zagreb 2020.

Prikazi skupa i zbornika

J. Parat, I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA) Zagreb, 15-17. ožujka 2018., Latina & Graeca 34, 2018, 72-74.

D. Tončinić, Prvi skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA), Crkva u svijetu 53 (2), 2018, 333-337.

Program skupa i knjižica sažetaka