Kalendar aktivnosti

PRVI POZIV

Sažetke prezentacije (maksimalno 300 riječi)

molimo poslati organizatorima

elektronskom poštom

do 1. lipnja 2017. god.

na email: hrrana@ffzg.hr